Jujutsu Kaisen, School Uniform, Yuji Itadori wallpaper

See also: